HØSTFERIEN

2021


Lørdag 9/10

Søndag 10/10

Tirsdag 12/10

Onsdag 13/10

Torsdag 14/10

Fredag 15/10

Lørdag 16/10

Søndag 17/10


 Kl.18:00LedsagerbillettOBS!


AVLYSNING?

Ved en eventuell avlysning refunderes billetten untatt billettgebyret.

Ved en eventuell delvis nedstenging pga smittevern er det de som kjøpte billett først som blir det prioriterte publikum som får sett forestillingen, alt etter pålagt antall publikummere av myndighetene. Eksempel: Hvis myndighetene bestemmer at kun 200 får se forestillingen, er det de første 200 som kjøpte billett til den valgte datoen som får delta. Dette gjelder også rullestolbilletter og ledsagerbilletter. 

Vi har godkjente planer for, som sist år, en makskapasitet på

1 000 publikummere per forestilling, men salget starter nå på

kun 500 for å se an høstens smittevernregler før vi åpner for mer salg.


KOHORTER

Hvis oppdeling i kohorter er aktuelt i oktober så er ikke det noe du som publikummer skal tenke på. Du vil da få en mail/sms med beskjed om hvilken inngang du skal møte opp ved (1, 2 eller 3). De billettene som er

på samme kjøp er garantert å sitte sammen på samme publikumsfelt.


HURTIGTEST

Vi er godt forberedt på å gjennomføre etter til en hver tids gjeldene smittevernsregler. Vi har avtalt et samarbeid med et privat helseforetak om hurtigtesting/ PCR-test. Hvis dette blir aktuelt i oktober, er det lett for publikum å gjennomføre. Svar på testen foreligger etter kun 15min og hele familier kan teste seg samtidig. Det vil være mulig å teste seg på forestillingsdagen på formiddag/ettermiddag både i Stjørdal og Trondheim, også i helgene.


KORONASERTIFIKAT

Regjeringen har uttalt at det vil være klart for bruk i juni. Om det er nødvendig å inneha et slikt i oktober vet vi ikke ennå. Men publikum vil bli godt informert når den tid kommer. Ingen smittevernregler vil komme til å påvirke vårt publikum i særlig stor grad. 


KOMMUNEGRENSEN

Det anbefales at publikum ikke oppsøker arrangement på kryss av kommunegrensene. Om dette blir gjeldende i oktober, så vil vi informere om det og refundere billett til de som ikke kan komme.

Yggdrasil Teater AS © 2021