STORVIKA

               STJØRDAL


YGGDRASIL - NORGES NYE HISTORISKE SPEL FOR BARN OG UNGDOM


                      Vi er veldig stolte av at Norsk kulturråd har kvalitetsstemplet                              teaterproduksjonen med tilleggstittelen "Historisk spel" ved å gi

                      tilskudd til forestillingen Yggdrasil.

                      Her følger en kort oppsummering av handlingen og beskrivelser av den historiske hendelsen/tematikken i Yggdrasil som har lokal tilknytning til Stjørdal/Skierde.


                      Stjørdal har en drage/ linnorm i kommunevåpenet sitt. Hvis vi

                      ser nærmere på ordførerkjedet så finner vi svaret på hvorfor et                          så spesielt kommunevåpen. På Stjørdals ordførerkjede er det                            nemlig avbildet en kvinne som dreper linnormen med en                                    korsstav. Legenden om Sancta Margaretha er kjent rundt om i hele verden; hun var en høybåren kvinne som led martyrdøden omkring år 300, og har derfor også fremstått som helgenen og beskytter av kvinner i barsel. En kopi av hennes helgenstatue står i Værnes kirke i Stjørdal, og det er trolig at kirka ble viet til denne helgenen*. Et eksempel på en korsstav finner vi også igjen i det gamle fylkesvåpenet til Sør-Trøndelag. Stjørdal ligger i det tidligere Nord-Trøndelag, nå er disse sammenslått til ett Trøndelag/Trööndelagen.


                      En setning som er funnet nedskrevet om denne kjente legenden                        er verdt å merke seg. St. Margaretha ber om lykke for de                                    (Stjørdalingene) som reiser en kirke til ære for hennes                                          martyrium. Svært få kjenner denne fortellingen, som forklarer                            linnormens relasjon til kommunevåpenet. Dette igjen ut i fra setningen i legenden hvor Margaretha ber om at Gud må fremvise hennes egentlige fiende, underforstått: dragen (linnormen). Dette er altså forklaringen på hvorfor Stjørdal har et så spesielt kommunevåpen og segl,

og hvorfor det står en helgenstatue sentralt plassert i Værnes kirke. 


                      Vår forestilling handler om tenåringsjenta Aretha som spilles av                        Thora Sofie Matheson Solberg. Aretha liker å leke rollespill om

                      helter hun har sett på film, lest om eller hørt om i eventyrene.                            Hun foretrekker heller å leke i sin fantasiverden enn å delta så                          mye på sosiale medier og organisert idrett. Hun forstår at barndommen er i ferd med å være et overstått kapittel og hun tviholder på leken. Hun bor sammen med bror, mamma og stefar, de har nettopp fått barn sammen. Det syns hun er fint, men mamma er sliten og sover mye, stefar er opptatt av å passe huset, mamma og babyen. Så det er bedre å være ute å leke. Hun har mange venner, men er ofte litt sta, så de blir noen ganger lei av henne. Hun er ikke så god til å tilpasse seg andre.


                      Forestillingen heter “Yggdrasil” og det er ved dette treet,                                      verdenstreet fra norrøn mytologi, forestillingen begynner.                                  Mange skapninger bor i, under og rundt treet. Tre av disse er                              nornene som blir bortført i starten av stykket, Yggdrasil                                        begynner å visne og forsvinne, Fimbulvinter kommer. Etter denne dramatiske hendelsen har utspilt seg, møter vi Aretha for første gang. Hun er ute sammen med noen venner fra skolen, de er på vei hjem etter en ekskursjon i fjæra i Storvika. Aretha bestemmer seg for å ta en snarvei gjennom skogen, de andre vil ikke det og deres veier skilles.

Det er nå Legenden om Aretha begynner.


                     SPOILER ALERT! Aretha utforsker skogen da hun møter på en ung              mann ved navn Tor. Han sitter der med en hammer… hun                                   begynner en samtale med han som hurtig utvikler seg til et slags                       vennskap. Aretha får kjennskap til at en svær stubbe hun                                     befinner seg på er restene av Yggdrasil og sammen går de i gang                       med å redde treet. På sin vei møter de guder og ulike vesener. Det viser seg at hennes venn egentlig er luringguden Loke som har utgitt seg for å være Tor, og slik lurer han til seg et magisk sverd for å få all makt, sammen med guden Hel. Til slutt må Aretha samle sine venner og overtale de til å gå til kamp med henne i eventyrverden for å redde Yggdrasil, det magiske sverdet og verden. Hel sender en linnorm ut i kampen mellom det gode og det onde, Aretha dreper dragen med en korsstav. Hun vinner kampen fordi hun har lært seg å se i andre hva de er gode på, hva hun selv ikke mestrer og hvordan de best kan samarbeide for å vinne. En litt spesiell sprettert er det som redder henne.


                     Denne historien handler om tilhørlighet til et samfunn, om                                 vennskap og stedet man kommer fra. At vi mennesker er svært                         forskjellige og at vi har ulike egenskaper som egner seg til ulike                         oppgaver. Men at vi sammen kan finne en retning hvor vi alle                             vinner. Det handler om å bli sviktet av en som en trodde var sin beste venn, og reise seg igjen etter fallet. Å ikke gi opp!

Dette er altså et moderne eventyr som forteller historien om hvordan en drage havnet i Stjørdals kommunevåpen og bildet på ordførerkjedet blir delvis gjenskapt i forestillingen. En moderne historie spunnet rundt viktige temaer om utenforskap, veien til voksenlivet og det å ha en felles historie, inkludering. Nye idèer rundt opprinnelsen til helleristninger er også en sentral del av historien. Når Arethas venner løser gåten for hva helleristningene viser trekkes historien videre. Dette referer til de kjente helleristningene på Hell og Leirfall i Hegra.


                     Forestillingen har barn og ungdom som hovedmålgruppe.                                   Språket er moderne, noen av karakterene er hentet fra norrøn                           mytologi og det er en forestilling med mye dans, kamp og                                   bevegelse, hvor musikken driver historien fremover. En av                                   karakterene snakker åarjelsaemieh/sør-samisk som en naturlig del av forestillingen og for å poengtere sør-samenes tilstedeværelse i vårt langstrakte fylke. Dette for å skape nysgjerrighet hos det unge publikummet om å lære mer om Trøndersk kultur. Forestillingens fremtoning kan karakteriseres som ungdoms popkultur influert av anime, manga og fantasy. Karakterenes bevegelse blir fremhevet i samspill med lys, lyd og musikk.


Idèen til denne forestillingen kom på plass rundt kjøkkenbordet jula 2017 i en diskusjon rundt kjønnsroller i norsk teater, barnebøker, film, eventyr og historiefortellinger. For hva vet vi egentlig om kvinnene i norrøn mytologi? Hvem var de og hvilke egenskaper hadde de? Hvordan hadde de sett ut om vi trodde på de i dag? - Ikke som vikinger i hvert fall!

Valget på Storvika som spillarena og Litjvika som sceneområde, ble tatt på en familietur dit i høstferien for et par år siden.


                          Vi er utrolig stolte av å ha castet helt fantastiske skuespillere,                              barneskuespillere og frivillige aktører til forestillingen. Dette                       er     er moderne teater for dagens barn og unge presentert av et                              helprofesjonelt kunstnerisk og teknisk team. Vi gleder oss                                    veldig til å vise denne forestillingen for Stjørdals innbyggere  og for et tilreisende publikum.


Kjære publikum - Velkommen!   * De lærde strides om statuen i Værnes kirke er av Sancta Margaretha .


Noen av opplysningene rundt Sancta Margaretha, Stjørdals kommunevåpen og segl er hentet fra publiserte artikler av historiefortelleren Hans Olav Løkken fra Stjørdal, samt Store norske leksikon og Stjørdal kommunes nettsider.Til døtrene mine:

Takk for gode råd og innspill, korrigeringer, egansjement og kreative hverdag!

Kornelia Sofie, Augusta Elise, Leonora Annine


Denne teksten er skrevet av Thorunn Wikdahl som er idè- og konseptutvikler, produsent og regissør av hennes eget manuskript:

"Yggdrasil - Legenden om Aretha fra Skierde".

- En kulturarena med historisk sus!


Storvika er nok mest kjent

for å være en strand og friluftsområde med bergvegger å klatre i, stort plenområde, ballspill og en nydelig badestrand. 


Men her har det tidligere vært arrangert konserter, forestillinger og underholdning for Stjørdalinger i mange tiår. 


Nå er Yggdrasils tid kommet!

De første skissene av sceneområdet av scenograf Marie Löwendahl

Yggdrasil Teater AS © 2020